Nova pozicija

Odkar sem se preselila v Skandinavijo, prejemam veliko sporočil in vprašanj preko socialnih medijev o moji izkušnji študija v Skandinaviji. Preteklo jesen sem se zato povezala z društvom VTIS v tujini izobraženih Slovencev, kjer sem spoznala še nekaj Slovenskih študentov v Skandinaviji.

Z veseljem sporočam, da bom z letošnjim letom širila svoje znanje ter izkušnje iz tujine tudi v vlogi vodje lokalnega odbora društva VTIS v Skandinaviji.
V Društvu VTIS si prizadevamo za kroženje informacij ter znanja med Slovenci ter napredku Slovenske družbe po svetu. Pripravlja se kar nekaj zanimivih dogodkov v živo v Skandinaviji ter Sloveniji. Udeležba pa bo možna tudi preko spleta.

Za vsa vprašanja ter informacije o dogodkih se lahko obrnete na spletno stran društva VTIS
https://www.drustvovtis.si/si/o-nas

Slika sestanka vodij lokalnih odborov. Vir: društvo VTIS